Kidstaff- одежда, обувь, товары для детей и взрослых
Расширенный

4 клас Підручники за новою програмою

4 клас Підручники за новою програмою
Просмотры объявления
сегодня: 9 | всего: 9 024
(рейтинг объявления 5.59)
Состояние:
Новое
История продаж
Актуально на
12 ноября 2017
Доставка
Вся Украина
Способ доставки
любым способом
Оплата
100% оплата на карт-счет
Возврат
в течение 14 дней, при сохранении упаковки;
обратную отправку оплачивает покупатель
   
Поделиться

Условия использования сайта - права и обязанности сторон.
Информация о продавце
 • Откуда: Винница
 • Заходил(а): 16.11.2017 (11:30)
09... (показать)

Характеристики товара:

 • Язык
 • Английский
 • Другой
 • Русский
 • Украинский
 • Тип обложки
 • Мягкая
 • Твердая
Українська мова
1). Підручник «Українська мова» для 4 класу для загальноосвітніх навчальних закладів). 192 с.  

Автори: М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко

Підручник, укладений відповідно до Державного стандарту початкової освіти та нової програми з української мови для 4 класу, є концептуальним продовженням підручників української мови для початкової школи, виданих авторським колективом під керівництвом академіка НАПН України М. С. Вашуленка.

Структура і зміст підручника спрямовані на формування в дітей активного словникового запасу, розвиток мовлення, удосконалення правописних умінь і навичок.

Навчальний матеріал подано за принципом доступності, наочності. Передбачено індивідуальну діяльність і колективну роботу в парах, у групах.

Творчі завдання, інтерактивні вправи, ілюстративний матеріал, що відповідає сучасним зацікавленням четверокласників, сприятимуть зацікавленню учнів українською мовою.

Ціна:   60,00 грн.


2). Українська мова (для ЗНЗ з навчанням російською мовою), 4 кл. Автори: Гавриш Н.В., Маркотенко Т.С.
Мова:  Російська
Обкладинка:  Тверда
Сторінок:  144
Колір:  4+4 4+0
Поліграфічний формат:  70х100/16
Видавництво:  Генеза

Підручник відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Основний принцип побудови підручника – системний зв’язок мовної, мовленнєвої, комунікативної та соціокультурної змістових ліній. Сучасна подача матеріалу сприяє перетворенню навчання в творчий процес, організації активної мовленнєвої діяльності учнів, розвитку творчої уяви на тлі засвоєння базових мовних понять. Важливе місце в організації підручника займають дидактичні вправи та ігри, рубрика «Чому так кажуть», спрямовані на поглиблення знань з української мови.

Ціна:   Скоро у продажу

Математика

1). Математика, 4 кл. Автори: Богданович М.В., Лишенко Г.П.
Мова:  Українська
Обкладинка:  Тверда
Сторінок:  176
Колір:  4+4
Поліграфічний формат:  70х100/16
Видавництво:  Генеза

Підручник структурований за темами навчальної програми з математики для 1–4 класів, а всередині кожної теми — поурочно. Матеріал підручника забезпечує можливість формування у четвертокласників ключових математичних компетенцій: обчислювальних, інформаційно-графічних, просторово-орієнтаційних, геометричних, алгебраїчних, логічних; покликаний розвивати математичне мислення учнів. У підручнику враховано наступність зі змістом попередніх підручників цього авторського колективу для 1–3 класів та зі змістом математики в 5–6 класах загальноосвітньої школи. Вправи та завдання дібрано таким чином, щоб збагатити та розвинути пізнавальний досвід дітей; стимулювати інтерес до вивчення математики та виявлення власних творчих здібностей; навчити використовувати здобуті знання та вміння у повсякденному житті та під час опанування інших навчальних дисциплін. У текстах та ілюстративному матеріалі враховано індивідуальні вікові, психологічні та фізіологічні особливості дітей відповідного віку.

Ціна:   65 грн.

2). Підручник «Математика» для 4 класу (для загальноосвітніх навчальних закладів). 192 с.  
Автор — Л. В. Оляницька

Підручник є логічним продовженням лінійки підручників «Математика, 1 – 3 класи» (автори Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.).

Виклад навчального матеріалу супроводжується поясненням і зразками розв’язання типових задач і вправ, що дає змогу учням самостійно розібратись у навчальному матеріалі. Система вправ спрямована на формування усвідомлених та чітких математичних знань, умінь і навичок.

Уведена раніше система умовних позначень є звичною для учнів і допомагає їм орієнтуватись на сторінках підручника.

Ціна:   60,00 грн.

3). ОЛЯНИЦЬКА Л. В./РОБОЧИЙ ЗОШИТ З МАТЕМАТИКИ, 4 КЛ., ISBN 978-617-656-407-2/ Видавничий дім «Освіта»

Ціна:   15,00 грн.


4). ОЛЯНИЦЬКА Л. В./МАТЕМАТИКА, 4 КЛ., ЗОШ. ДЛЯ КОНТРОЛЮ НАВЧ. ДОСЯГНЕНЬ, ISBN 978-617-656-400-3/ Видавничий дім «Освіта»

Ціна:   13,00 грн.


5). ОЛЯНИЦЬКА Л. В./МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР, 4 КЛ. Ч.1., ISBN 978-617-656-387-7/ Видавничий дім «Освіта»

Ціна:   10,00 грн.


6). ОЛЯНИЦЬКА Л. В./МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР, 4 КЛ. Ч.2., ISBN 978-617-656-388-4/ Видавничий дім «Освіта»

Ціна:   10,00 грн.


Літературне читання

1). Літературне читання, 4 кл Автори: Науменко В.О.

Мова:   Українська

Обкладинка:   Тверда

Сторінок:   176

Колір:   4+4 4+0

Поліграфічний формат:   70х100/16

Видавництво:   Генеза

Підручник створено відповідно до програми з літературного читання для 4 класу. До нього ввійшли художні твори різних жанрів і тематики. Зміст творів і завдання до них спрямовані на формування в учнів умінь визначати та засвоювати морально-естетичні цінності культури українського народу й народів світу, розвивати патріотичні почуття, творчу уяву, фантазію, інтелектуальну й емоційну сфери школярів, виховання інтересу до читання, збагачення літературних знань. Малі жанри усної народної творчості повторюються в контексті запропонованого змісту. Засвоєння жанрових особливостей байки, п’єси пропонується під час виконання творчих завдань. Завдання на вибір і творче їх виконання, робота в парах і групах, зростання уваги до літературного розвитку учнів, формування читацької самостійності створюють умови для вивчення літератури в подальшому навчанні. Підручник спонукає школярів до активної роботи, формування власних суджень, висновків, міркувань.

Ціна:   65 грн.

2). Підручник «Літературне читання» для 4 класу (для загальноосвітніх навчальних закладів). 192 с.

Автор — О. Я. Савченко

Основним завданням підручника «Літературне читання» для 4 класу, що є концептуальним продовженням особистісно орієнтованих підручників з літературного читання для початкової школи, є розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів. Підручник має 8 розділів із чіткою структурою. Методично продумано використовуються такі умовні позначення: «Зверни увагу», «Дізнайся значення слів», «Прочитай і подумай», «Уживай у своєму мовленні», «Роз’єднай і прочитай», що на новому рівні продовжує роботу з розвитку навичок вдумливого читання.

Перевірці сформованості компетентностей сприяє розроблена автором система завдань «Перевір свої досягнення», що підбиває підсумки у кожному розділі.

Доречним і продуманим є добір текстів до підручника, що охоплює всі жанри, передбачені програмою: вірші, оповідання, казки, драматичні твори тощо.

Концептуальною ідеєю художнього оформлення навчальної книжки є різноманітні образи своєрідного «Дерева знань», що знаходить своє відображення у всіх розділах підручника. Різнопланові ілюстрації сприяють формуванню дитини читача у широкому сучасному культурологічному контексті.

Підручник є частиною навчально-методичного комплекту, до якого входять навчальний посібник з літературного читання «Я люблю читати» і посібник для позакласного читання «Моя домашня читальня», а також робочий зошит з літературного читання.

Ціна:   60,00 грн.

3). МАРТИНЕНКО В.О./ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ. РОБОЧИЙ ЗОШ., 4 КЛ., ISBN 978-617-656-402-7/ Видавничий дім «Освіта»

Ціна:   15,00 грн.

4).
САВЧЕНКО О. Я./Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТИ. НАВЧ.ПОСІБ. З ЛІТ.ЧИТАННЯ, 4 КЛ.,ISBN 978-617-656-232-0/ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОСВІТА» Ціна:   27,00 грн.

5). САВЧЕНКО О. Я./МОЯ ДОМАШНЯ ЧИТАЛЬНЯ: ПОСІБ. ІЗ ПОЗАКЛ.ЧИТАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 4 КЛ.,ISBN 978-617-656-404-1/ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОСВІТА»
ЦІНА:   29,00 ГРН.

6). Литературное чтение, 4 кл. Автори: Гавриш Н.В., Маркотенко Т.С.

Мова:  Російська

Обкладинка:  Тверда

Сторінок:  176

Колір:  4+4 4+0

Поліграфічний формат:  70х100/16

Видавництво:  Генеза

Учебник основан на принципах современной методики. В начале урока предлагается разминка – выполнение игровых заданий и заданий для отработки техники чтения. Игровые задания также присутствуют в рубрике «Играем». Тексты для чтения соответствуют возрасту, интересам, жизненному опыту учащихся. Иллюстративный материал расширяет кругозор школьников, способствует формированию современной картины мира. Вопросы и задания к текстам направлены на развитие речи, логического и абстрактного мышления. Материалы рубрики «Давайте обсудим» предполагают обсуждение морально-этических проблем, с которыми сталкиваются учащиеся. Реализованы межпредметные связи.

Ціна:   Скоро у продажу

Основи здоров`я

1). Основи здоров´я, 4 кл. Автори: Гнатюк О.В.

Мова:   Українська

Обкладинка:   Тверда

Сторінок:   160

Колір:   4+4

Поліграфічний формат:   70х100/16

Видавництво:   Генеза

Матеріал підручника відповідає чинній програмі з основ здоров’я для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів і структурований у чотири розділи: «Здоров’я людини», «Фізична складова здоров’я», «Соціальна складова здоров’я», «Психічна і духовна складові здоров’я». У рубриках «Для допитливих» і «Додатковий матеріал» уміщено інформацію, що сприятиме розширенню світогляду учнів стосовно основ здоров’я. У рубриці «Словникова скарбничка» наведено тлумачення нових термінів. Закріпити здобуті знання допоможуть практичні роботи, робота в парах і групах, а також робота з батьками. Для кращого засвоєння тем, що розглядаються в підручнику, дібрано відповідні прислів’я і приказки, загадки і ребуси, що сприятиме підвищенню інтересу учнів до предмета «Основи здоров’я».

Ціна:   65 грн.

2).БЕХ І. Д./ОСНОВИ ЗДОРОВ´Я, 4 КЛ., ПІДРУЧНИК, ISBN
Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Автори: Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Алатон, 2015 рік, 148 с.  
Підручник створено    відповідно до навчальної програми з основ здоров´я для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток сприятливих для здоров’я життєвих навичок і передбачає використання ефективних педагогічних технологій, зокрема інтерактивних методів.
Підручник є складовою неперервної авторської    лінійки    видань для 1-9 класу. Окрім пудручників, для кожного класу    створено посібник для вчителя і робочий зошит для учнів.

Ціна:   65,00 грн.

3). БЕХ І. Д./ОСНОВИ ЗДОРОВ´Я, 4 КЛ., ЗОШИТ-ПРАКТИКУМ. ISBN 978-966-2663-25-9/ Видавництво «Алатон»

Ціна:   18,00 грн.
 
4). Зошит з основ здоров´я. Автори: Гнатюк О.В. ISBN: 978-966-11-0569-9/ Видавництво «Генеза»

Ціна:   15,00 грн.

5). Тестові завдання з основ здоров´я. Автори: Фруктова Я.С. ISBN: 978-966-11-0567-5/ Видавництво «Генеза»

Ціна:   10,00 грн.

"Показати все"

Природознавство
1). Природознавство, 4 кл. Автори: Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Мова:   Українська Обкладинка:   Тверда Сторінок:   176 Колір:   4+4 Поліграфічний формат:   70х100/16 Видавництво:   Генеза

Матеріал підручника викладено відповідно до чинної програми з природознавства для 4 класу і структуровано в такі теми: «Вступ», «Всесвіт і Сонячна система», «План і карта», «Природа материків і океанів», «Природа України», «Тіла і речовини». Запитання на початку кожного параграфа допоможуть учням відновити в пам’яті вивчене раніше. Нові терміни і поняття виділено в тексті шрифтом. Щоб узагальнити прочитане, у кінці кожного параграфа наведено запитання для самоперевірки і висновки. У рубриці «Бібліотечка природодослідника» подано цікаву інформацію, що розширить уявлення учнів про природу. Практичні завдання, дослідницькі практикуми і різноманітні творчі завдання, уміщені в підручнику, допоможуть школярам пояснити природні процеси і явища, а також застосувати набуті знання, а міні-проекти сприятимуть глибшому дослідженню тем, що вивчаються.

Ціна:   65 грн.

2). Зошит з природознавства, 4 кл. Автори: Гільберг Т.Г., Сак Т.В. ISBN: 978-966-11-0589-7/ Видавництво «Генеза»

Ціна:   15,00 грн.

3). Підручник «Природознавство» для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 192 с.  

Автор — І. В. Грущинська  
(українською та російською мовами)

Підручник «Природознавство» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів є концептуальним продовженням серії інтерактивних підручників з природознавства для початкової школи. Його концептуальною ідеєю є формування природознавчої компетентності учнів на основі засвоєння системи інтегрованих відомостей про природу, ознайомлення з азами екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної діяльності, розвитком ціннісних орієнтацій в різних сферах життєдіяльності, дотримання принципу діалогічності. Укладений відповідно до останніх змін, унесених до програми.

Ціна:   60,00 грн.

Інформатика

1). Інформатика, 4 кл. Автори: Коршунова О.В.


Мова:  Українська
Обкладинка:  Тверда
Сторінок:  176
Колір:  4+4
Поліграфічний формат:  70х100/16
Видавництво:  Генеза

У підручнику продовжується ознайомлення з основами науки інформатики, що було розпочато у 2–3 класах. Подання навчального матеріалу відбувається у вигляді діалогу головних героїв, що на початку кожного параграфу створюють проблемну ситуацію, інтригують запитаннями та запрошують до подорожі. Таким чином, учні стають безпосередніми учасниками навчального процесу. Більшість матеріалу подано у вигляді словесних та графічних алгоритмів, кожний розділ закінчується рубрикою «Висновки», що розроблена у вигляді опорних схем, систематизуючи матеріал та подаючи його у зручній для запам‘ятовування формі. Основні форми роботи з підручником - читання по ролях, розглядання малюнків, обговорення ситуацій, що виникли у головних героїв, опрацювання матеріалу у парах або малих групах та виконання дій за алгоритмами. Система запитань наприкінці кожного параграфу диференційована відповідно до рівня складності та передбачає розвиток логічного та творчого мислення дитини. Також передбачені завдання для практичного застосування. Оформлення форзаців підручника у вигляді правил безпечної роботи з комп‘ютером та безпечного використання послуг мережі Інтернет забезпечує постійне акцентування уваги учнів та їхніх батьків на цих важливих питаннях. Матеріал підручника забезпечує культурологічний розвиток учнів: передбачено рубрики «Для тих хто хоче знати більше», а у прикладах використано уривки з легенд та народних українських казок, прислів‘їв, у завданнях відображено міжпредметні зв‘язки з математикою, українською мовою, природознавством, англійською мовою та іншими навчальними предметами.

Ціна: 65,00 грн.

2). Інформатика, 4 кл. Автори: Ломаковська Г.В.

Підручник структуровано за тематичним принципом, в кожному пункті викладено теоретичний матеріал, практичне завдання для роботи за комп’ютером та запитання і завдання.

Використання вже знайомих з підручників для 2 та 3 класу персонажів та вдало дібраний ілюстративний матеріал полегшує засвоєння нової інформації.

Наявність великої кількості логічних завдань різного типу сприятиме розвитку логічного мислення, кмітливості та підтримання інтересу до предмета.

Підручник «Інформатика, 4 клас» створений згідно з програмою з інформатики для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів і є концептуальним продовженням підручників з курсу «Сходинки до інформатики», що вивчався в 2 і 3 класах.

Ціна:   60,00 грн.

3). ЛОМАКОВСЬКА Г. В./ІНФОРМАТИКА. РОБОЧИЙ ЗОШИТ. 4 КЛ., ISBN 978-617-656-275-7/ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОСВІТА»

Ціна:   18,00 грн.

4). ЛОМАКОВСЬКА Г. В./РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ІНФОРМАТИКИ, 4 КЛ. (РОС.), ISBN 978-617-656-403-4/ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОСВІТА»

Ціна:   18,00 грн.

5). КОРШУНОВА О. В./ІНФОРМАТИКА,ТЕМАТИЧНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ, 4 КЛ., ISBN 978-617-656-369-3/ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОСВІТА»

Ціна:   13,00 грн.

Англійська мова

1). Англійська мова, 4 кл Автори: Несвіт А.М.


Мова:  Англійська
Обкладинка:  Тверда
Сторінок:  144
Колір:  4+4
Поліграфічний формат:  70х100/16
Видавництво:  Генеза   Ціна:   65,00 грн.


Фото
Фото №1
65 грн.
Фото №2
65 грн.
Фото №3
65 грн.
Фото №4
65 грн.
Фото №5
65 грн.
Фото №6
65 грн.
Фото №7
60 грн.
Фото №8
60 грн.
Фото №9
60 грн.
Фото №10
15 грн.

Вы не авторизованы на сайте Kidstaff, но можете связаться с автором объявления.

Проект скидки- успей купить!

новое сообщение
4 клас Підручники за новою програмою
 • Доставка: Вся Украина
 • Cостояние: Новое
Nikolay911
 • Рейтинг: 9.70(100)
 • Откуда: Винница