Kidstaff- одежда, обувь, товары для детей и взрослых
Расширенный

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. Видання 2-ге Академія. Альма Матер

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. Видання 2-ге Академія. Альма Матер
Состояние:
Б/У
Доставка
Вся Украина
Способ доставки
любой транспортной компанией
Оплата
100% оплата на карт-счет
Возврат
указано в объявлении
   

Условия использования сайта - права и обязанности сторон.
Информация о продавце

3.74(100%)

  • Откуда: Украина, Ивано-Франковск
  • Заходил(а): 17.08.2017 (15:42)
Тип видання — підручник
Рік видання — 2010
Обсяг — 368 сторiнок
Формат — 150×220 мм (60х90/16)
Оправа — 7 (тверда, ламінована)

Анотація

У підручнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її похо-дження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо. Подано необхідну довідкову інформацію: перелік основної та допоміжної літератури, предметний покажчик, а також запитання і завдання для самоперевірки.

Зміст
1. Загальні питання мовознавства

1.1. Мовознавство як наука.
“Вступ до мовознавства” як навчальна дисциплiна
Предмет мовознавства.
Зміст і основні завдання курсу
“Вступ до мовознавства”
Місце мовознавства в системі наук
Методи дослідження мови
1.2. Природа, сутність, функції та будова мови
Природа і сутність мови
Функції мови
Мова і суспільство
Мова і мислення
Мова як знакова система
Мова і мовлення
Структура мови
Синхронія і діахронія
1.3. Походження і розвиток мови
Проблема походження мови
Закономірності розвитку мов
Специфіка розвитку
різних рівнів мовної структури
Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи
1.4. Мови світу, їх вивчення та генеалогічна класифікація
Загальна характеристика мов світу
Порівняльне вивчення мов
Генеалогічна класифікація мов
2. Фонетика і графіка

2.1. Звуки мови, їх вивчення і класифікація
Фонетика як лінгвістична дисципліна.
Три аспекти вивчення звуків
Фізичний аспект у характеристиці звуків
Фізіологічний аспект у вивченні звуків
Класифікація звуків
Голосні звуки
Приголосні звуки
2.2. Фонетичні одиниці та засоби
Фонетичне членування мовленнєвого потоку
Склад
Наголос
Інтонація
2.3. Фонетичні процеси
Позиційні зміни звуків
Комбінаторні зміни звуків
Орфоепія. Транскрипція і транслітерація
Живі та історичні фонетичні процеси.
Спонтанні зміни звуків
Фонетичні закони
2.4. Лінгвістичний (функціональний) аспект у вивченні звуків
Поняття фонеми
Диференційні та інтегральні ознаки фонем
Позиції фонем. Варіанти і варіації фонем
Фонологічна система
2.5. Письмо
Значення письма в історії суспільства.
Передумови виникнення письма
Етапи і форми розвитку графічного письма
Графіка
Орфографія. Принципи орфографії
3. Лексика і фразеологія

3.1. Слово та його значення
Лексикологія. Розділи лексикології
Слово як одиниця мови.
Слово і лексема
Значення слова
3.2. Лексико-семантичні категорії
Полісемія
Омонімія
Синонімія
Антонімія
Гіперо-гіпонімія і лексична конверсія
3.3. Лексико-семантична система мови
Поняття лексико-семантичної системи
Словниковий склад мови
3.4. Історичні зміни словникового складу мови
Причини історичних змін у лексиці
Архаїзми
Неологізми
Запозичення
Історична лексикологія та етимологія
3.5. Фразеологія
Поняття фразеології
Класифікація фразеологізмів
3.6. Лексикографія
Поняття лексикографії
Типи словників
4. Граматика

4.1. Граматика.
Граматичне значення.
Граматичні категорії
Предмет граматики. Розділи граматики.
Основні одиниці граматичної будови мови
Граматичне значення
Граматичні категорії
Лексико-граматичні розряди (категорії)
4.2. Морфема і словоформа
Поняття морфеми
Види морфем
Морфеміка
Граматична форма слова
4. 3. Способи вираження граматичних значень
Синтетичні способи вираження граматичних значень
Аналітичні способи вираження граматичних значень
Історична змінність способів і засобів вираження граматичних значень
4.4. Частини мови
Поняття частин мови.
Критерії виділення частин мови
З історії питання про частини мови
Частини мови в різних мовах
Характеристика основних частин мови
4.5. Словосполучення і речення
Поняття словосполучення.
Типи словосполучень
Синтаксичні зв’язки слів
Речення та його ознаки
Актуальне членування речення
5. Мовна типологія

5.1. Типологічна класифікація мов
Поняття типологічної класифікації мов
Ізолюючі (кореневі) мови
Аглютинативні мови
Інкорпоруючі (полісинтетичні) мови
Флективні мови
Інші спроби типологічної класифікації мов

Література
Предметний покажчик
Іменний покажчик
Покажчик мов
Проект скидки- успей купить!

новое сообщение
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. Видання 2-ге Академія. Альма Матер
  • Доставка: Вся Украина
  • Cостояние: Б/У
30 грн
demented
  • Рейтинг: 3.74(100)
  • Откуда: Украина, Ивано-Франковск